آخرین اخبار

شما می توانید آخرین اخبار شرکت را از طریق این صفحه پیگیری کنید

خبرها

خبرهای اخیر شرکت امرتات شیمی

محصولات و سیاست های فروش شرکت

سرکار خانم مهندس روحی ، مدیر فروش شرکت امرتات شیمی در خصوص م…

سخنان مدیرعامل شرکت امرتات شیمی

اهداف شرکت از دیدگاه مهندس مرادی مهندس مرادی ، مدیر عامل شر…

نمایشگاه صنایع شیمیایی وتجهیزات صنایع شیمیایی و آزمایشگاهی

سومین نمایشگاه بین المللی مواد ، صنایع شیمیایی و تجهیزات آز…

شرکت دارویی امرتات شیمی

/
شرکت داروئی امرتات شیمی در سال 1388 با هدف تولید مواد شیمیای…